» Úvod
Duall training centrum organizuje špecializované tréningové výcviky zamerané na zlepšenie sociálnych /manažérskych a obchodných: ovládanie komunikácie, vedenie a motivácia zamestnancov, aktívny predaj, atd´./ zručností pre manažérov a obchodných predajcov na všetkých úrovniach. Sme schopní vypracovať vzdelávacie a tréningové projekty aj podľa individuálnych želaní zákazníka. Naši účastníci prostredníctvom kurzov získajú množstvo nových kontaktov vo svojom profesionálnom odbore. Takéto kontakty sú mnohokrát na začiatku úspešných obchodov.
[copyright © 2005 Duall]
[Úvod] [O firme] [Kurzy] [Projekty] [Kontroling] [Termíny] [Referencie] [Kontakt]
[Formy kurzov] [Manažérske kurzy] [Obchodné kurzy] [Outdoorové tréningy] [Vzdelávacie programy] [Špeciálne]